Toch maar wel EénNL?

Ik heb in principe niks tegen domme mensen enzo, maar om zeker te weten dat ik niet generaliseer, voel ik mij toch genoodzaakt de partijprogramma’s van de rechtse splinterpartijen door te nemen… Vandaag: EénNL, de partij van Marco Pastors en Joost Eerdmans.

Volgens de site zijn dit 5 redenen om op EénNL te stemmen:

Een NL waar iedereen trots op is
1. Inkomstenbelasting omlaag, inclusief successiebelasting, overdrachtsbelasting en het kwartje van Kok

Even serieus, hoe cliché kan het zijn… Het kwartje van kok is echt ZO 2002 en als belastingverlaging de voornaamste reden is om te gaan stemmen op EénNL, dan stem ik toch liever links…

2. Niet Nederland gaat op de schop, maar bestuurlijk Den Haag.

Mooie one-liner, maar wat ga je er mee doen? Ik heb het even opgezocht en wat blijkt: Nederland is helemaal geen democratie meer! Neen, in tegendeel..

Het is mis met onze Nederlandse democratie. Om in aanmerking te komen voor politieke en maatschappelijke posities moet je lid zijn van een politieke partij. Slechts drie procent van de Nederlandse bevolking is echter lid van zo’n politieke partij. Hierdoor is de partij een banenmachine geworden. Nieuwe partijen worden gezien als onwelkome gasten die buiten de deur moeten worden gehouden, ze mogen geen lid worden van de ‘club’. Dit is ook niet verwonderlijk, want de baantjes worden via het benoemingencircuit onderling verdeeld. Een steeds kleinere groep mensen heeft zo in Nederland de touwtjes in handen. Tegelijkertijd is er sprake van een versmelting van de ambtelijk-politieke top en de top van ons bedrijfsleven. Dit roept het beeld op van een nieuwe pruikentijd, een nieuwe regentenklasse die op ondoorzichtige wijze ons land bestuurt. Een regering van en voor het volk is verworden tot een regering van en door een minuscule minderheid van de Nederlandse bevolking. Dit is strijdig met artikel 3 van de Nederlandse Grondwet: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”.

Jongens, waar zijn we mee bezig, denk ik dan… Iedereen kan lid worden van een politieke partij, mensen die politieke aspiraties hebben, worden ook lid van een partij of richten er zelf een op… Dat ze hier zelf niet voor kiezen is dan gewoon weg hun eigen keuze… Wat wil je zo doen, dwingen politiek actief te worden? Wie houden we voor de gek hier… Dit gaat toch gewoon nergens over?

3. Eerst eigen werklozen aan het werk, voordat arbeidsimmigranten aan de slag mogen. Bij onterecht werk weigeren: uitkering intrekken

Arbeidsimmigranten? We hebben 200 Oosteuropeanen… Ja, ik overdrijf, maar serieus: wie zijn onze echte werklozen, maak daar eerst een definitie voor, want er zijn een helehoop illegalen in Nederland, krijgen die ook werk? Het is in ieder geval weer een mooie populistische uitspraak…

4. Ambtenaren gaan we belonen naar prestaties

Ja, want die doen de hele dag niks… God wat zijn we aan het generaliseren… Natuurlijk zijn er ook ambtenaren die de hele dag uit hun neus eten, maar het probleem met ambtenaren is dat ze vooral beleid moeten uitvoeren. Als we dus ambtenaren willen aanpakken, dan moeten we het beleid aanpakken. Gelukkig wil EénNL dit ook doen, maar het is zo jammer dat in het partijprogramma niet wordt uitgewijd over hoe we de bureaucratie gaan terugdringen, alleen dat ie moet worden teruggedrongen en dat we ambtenaren naar prestatie gaan betalen? Waarom dat nou weer, betalen we andere werknemers naar prestatie? Misschien sommigen, maar de meesten krijgen gewoon per uur betaald. Waarom zou dit bij ambtenaren anders zijn? Als je wil dat ambtenaren iets doen, zul je alle regels moeten veranderen, en op wat populistische dingen zoals prestatieloon, vaststellen topsalarissen en open sollicatie voor alle publieke functies na, blijft het verdacht stil op dat punt in het partijprogramma…

5. Strengere straffen en inspraak leken

Ja! Laten we het volk voortaan beslissen wat we vinden… Serieus, Marco Pastors, dit wil je zelf ook niet… Strenger straffen, haha, dat idee is echt TE standaard…
Overige hilarische voorstellen van EénNL, waar ik niet eens op in WIL gaan.

Terugkeer van de MAVO en Ambachtsschool zodat leerlingen weer een beroep leren…

Invoeren Greencard lottery-systeem voor arbeidsvergunningen

Het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking afschaffen

Is er dan niets goeds aan het partijprogramma, dingen waar ze WEL een punt hebben.

Het Europees parlement vergadert alleen nog in Brussel.

Hier ben ik heel erg voor… HEEL ERG VOOR…

Toch maar wel EénNL?
TOCH MAAR NIET!

Geef een reactie