Oorlog?

Oorlog?, originally uploaded by shlnl.

Is het oorlogsgebied? Is er een luchtaanval geweest? Nee, dit is een ventilatiegat. Dat de inhoud van dit gat nu voor de helft achter het fornuis ligt en voor de andere helft op het dakje waar ik nu op sta, is van latere zorg. Net als de scheur in de gevel en het roostertje dat normaal in zo’n gat zit, vermoed ik…

Geef een reactie